Home > Meettechnieken

Meettechnieken

Wij gebruiken de volgende lekdetectie meettechnieken:


Deze techniek die temperatuurverschillen registreert en omzet in beeld, dmv een infraroodcamera, kan gebruikt worden voor het opsporen van lekkages in cv-, vloerverwarmings-, warmwater- en afvoerleidingen.

Deze techniek is bij uitstek geschikt voor leidinglekken en vochtproblemen. Deze techniek geeft snel resultaat, zonder hak- en breekwerk.
Door het gebruik van een technische endoscoop kun je in niet of moeilijk toegankelijke ruimten, bijvoorbeeld buizen of riolering, de situaties beoordelen.

Endoscopie is toepasbaar bij rioleringen, waterleidingen, afvoer douchebak, afvoer onderzijde bad, holle ruimtes of bouwkundige kokers.
Bij een hoge concentratie van vocht, kan met behulp van een vochtmeter vochtpatronen in muren, vloeren of plafonds worden gedetecteerd.
Met een perspomp wordt de leiding onder druk gezet en gecontroleerd op drukverlies. Lekken en zwakke plekken kunnen zo snel opgespoord worden.
Deze methode is geschikt voor water-, verwarmings- en gasleidingen. Met behulp van Tracergas, wordt de leiding onder druk gebracht. Waar het gas kan ontsnappen, bevindt zich mogelijk de lekkage.
Bij rioleringen wordt er met deze techniek kleurstof of een fluorescerende stof in de leiding gespoten, zodat waterverplaatsing gevolgd kan worden. De plek waar het probleem zich bevindt, wordt zo snel duidelijk en zichtbaar.

Het gebruik van de juiste meetapparatuur voor uw lekkage is heel belangrijk!
Wij beschikken over de meest recente meetapparatuur en zo voorkomen we onnodige schade, hak- en/of breekwerk aan uw woning. 

This site is built with CamelFW.